038 44 77 600 (24/7 overlijden melden)

Kinderuitvaarten

Hoe neem je afscheid van een kind? 

Kinderuitvaart

Als eerste willen we jullie ‘goede moed’ wensen, nu je op zoek gaat naar informatie over kinderuitvaarten. Fijn dat je ons gevonden hebt.

Het is onmogelijk om passend voor iedereen te beschrijven wat er op dit moment in jullie omgaat en ‘hoe je het moet doen’. De kern van onze begeleiding is dat wij uitgaan van jullie persoonlijke verhaal en van jullie ‘ervaren’. Vanaf het moment dat jullie weten dat je kind gaat overlijden en de rouw al vóór het verlies uitgaat, kun je
ons bellen.

We ontmoeten elkaar en maken samen in alle rust ruimte om te bevatten wat er gaat gebeuren, voordat je overgaat tot afscheid nemen. We luisteren ook naar wat niet gezegd wordt en stellen vragen die de kern raken, zodat de weg die jullie gaan bewandelen, ook echt jullie weg is. Is dat uitvaartbegeleiding? Is dat coaching?

Wat ons drijft, is de overtuiging dat iedere aanwezig- en afwezigheid van een kind van betekenis is in het leven. Het is aan jullie om met elkaar te ontdekken hoe dat voor jullie geldt. Wij staan je bij door begeleiding bij verlies en rouw.

Levenloos geboren

Het is onmogelijk om te beschrijven wat er op dit moment in jullie omgaat en ‘hoe je het moet doen’. Iedere zwangerschap heeft z’n eigen kenmerken, ieder mens en iedere ervaring is uniek. De kern van onze begeleiding is dat wij uitgaan van jullie persoonlijke verhaal en van jullie ‘ervaren’. Wij luisteren ook naar wat niet gezegd wordt en stellen de vragen die de kern raken, zodat de weg die jullie gaan bewandelen, ook echt jullie weg is. Is dat uitvaartbegeleiding? Is dat coaching? Wat ons drijft, is de overtuiging dat iedere
zwangerschap, dat iedere aanwezig- en afwezigheid van een kindje van betekenis is in het leven. Het is aan jullie om met elkaar te ontdekken hoe dat voor jullie geldt. Wij staan je bij.

Herinneringen zijn belangrijk om het leven na de dood van een dierbare weer op te kunnen pakken. Ze helpen je daarbij. Hoe jong het kind dat overlijdt ook is, het is belangrijk om in de dagen van het afscheid herinneringen te creëren. Dat doe je door de tijd te nemen goed naar het kindje te kijken. Goed te ‘luisteren’, goed te voelen wie het kindje is en wat het komt brengen. En in de verleden tijd: wie het kindje was en wat het kwam brengen. Dat kan nu ook bij te vroeg en levenloos geboren baby’s.

 

 

Watermethode: een prachtige manier van opbaren voor levenloos geboren baby’s

Er bestaat een manier om een pasgeboren foetus mooi te houden, zodat je je kindje een paar dagen bij je kunt houden en zelfs mee naar huis kunt nemen: de watermethode. Daar heb je een simpel plastic bakje voor nodig met koud kraanwater, waarin het kindje wordt gelegd. Net alsof het nog in het vruchtwater zweeft. Met deze manier van opbaren, ontstaat er tijd. Tijd om de geboorte van je kindje tot werkelijkheid te maken. Te beseffen dat je ‘ouders’ bent geworden. Tijd om geraakt te kunnen worden door de aanblik van die kleine handjes en voetjes. Maar ook tijd om tot je door te laten dringen dat je kindje niet meer leeft en dat je er afscheid van moet nemen.

Door het kindje in het gekoelde water te bewaren, kun je het laten zien aan familie en vrienden, zonder dat het ‘eng’ is. Zo maak je samen kennis met je baby, bouw je samen aan herinneringen die je kunt delen, ook later. Je doet recht aan het bestaan van je kindje, aan zijn of haar plaats in de familie, hoe kort het ook bij jullie geweest is.

 

Informatie over de watermethode ontvangen

Wil je meer weten over de watermethode, neem dan contact met ons op. We hebben met eigen ogen gezien hoe deze wateropbaring ouders van te vroeg en levenloos geboren baby’s tot steun kan zijn. We vertellen het je graag, zodat je zelf kunt beslissen of de watermethode
ook iets voor jullie is.

Uitvaartzorg en regelen uitvaart na overlijden

Baby’s en jonge kinderen

Als een kindje overlijdt, sterft ook het toekomstbeeld dat je voor ogen had. Het kleine mensje groot zien worden, nieuwe mijlpalen, eerste baan, samen reizen, grootouders worden misschien? Niet meer met dit kind. Je leven is veranderd en je toekomstbeeld ligt aan diggelen.

Met de scherven vormen we een afscheid waarin je kindje betekenis krijgt, voor jou, eventuele broertjes en zusjes, grootouders, familie en vrienden. Zodat je verder kunt in deze nieuwe werkelijkheid.

Zorgenkinderen

Met de geboorte van een kind krijg je niet alleen een kind. Je krijgt ook het leven van dat kind erbij. Een leven waarvan je op dat moment niet weet hoe dat eruit zal zien. In gezondheid, in ziekte, tot in lengte van dagen of voor een korte tijd?

Het hebben van een zorgenkind, is niet voor watjes. Uw leven en dat van uw kind, komt daarmee in een ander licht te staan. Gevoelens van trots en geluk om het kind gaan hand in hand met verdriet en rouw om de zorgen.

Waar uw kind ook woont, thuis of in een gezinsvervangend huis elders in het land, het heeft vaak een grote kring van gezinsleden en familie, vrienden, professionals en vrijwilligers om zich heen. Voor al deze mensen is uw kind van betekenis of van betekenis geweest. Samen met u vinden we een passende manier van afscheid nemen dat recht doet aan het leven van uw kind, waarmee u verder kunt in deze nieuwe werkelijkheid.

Akkerhoeve kinderuitvaart en babyuitvaart

Jong volwassenen

Te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken. Toch komt het voor dat jong volwassenen te maken krijgen met volwassen zaken, door ziekte of door hun eigen dood. De mensen die om hen heen staan zijn vaak ook nog jong en hen valt de rouw, rauw op hun dak.

Hoe blijf je als ouders overeind, onder je eigen verdriet en onder het verdriet van grootouders, vrienden, klas- of studiegenoten en sportmaatjes? Hoe kom je tot een afscheid waarin iedere betrokkene zich herkent? In een ruimte waarin veel belangstellenden een plaats kunnen hebben? Zonder de samenkomst loodzwaar te laten zijn?

We treffen samen de voorbereidingen nodig zijn om goed afscheid te kunnen nemen van je kind, die voor andere jonge mensen al zo veel meer betekende. We ontzorgen, brengen rust en orde en verlaten met jou de gebaande paden, als het moet. Jij geeft de grenzen aan.

‘Je bent zo goed als je laatste uitvaart’

Beeldmerk logo Akkerhoeve uitvaarten

"Lieve Liesbeth en Saskia, dank voor de geweldige steun en zorg die jullie op de zwartste dagen van ons leven hebben gegeven! Het maakte de dagen lichter en leefbaarder door er samen stap voor stap door heen te gaan.

Met hartelijke groet,"

Marco Annot

Beeldmerk logo Akkerhoeve uitvaarten

"Saskia, Liesbeth en Marieke,
Mede dankzij jullie was de uitvaart van onze moeder prachtig, respectvol en intiem.
Bedankt door jullie professionele inzet, zonder oog te verliezen voor de emoties die er spelen. Woorden die te binnen schieten zijn: daadkracht, meedenken en empathie. Jullie aanwezigheid tijdens één van de moeilijkste dagen uit ons leven was als een warme deken. Geweldig!"

Margot

Beeldmerk logo Akkerhoeve uitvaarten

"Warm, betrokken maar ook professioneel en duidelijk. En dat heeft ervoor gezorgd dat wij met zoveel voldoening en tevredenheid terugkijken op ons afscheid van papa, hoe verdrietig ook. Daar kan ik je niet genoeg voor bedanken!

Lieve groet,"

Anouk

Akkerhoeve uitvaarten

Akkerhoeve uitvaarten ster logo

Adres

Mosweg 1
8191JN Wapenveld

Bel bij een overlijden dag en nacht

038 4477600  

Volg ons

Samen dementie vriendelijk uitvaartzorg Akkerhoeve uitvaartzorg