038 44 77 600 (24/7 overlijden melden)
Je moet er niet aan denken en je gaat er ook niet vanuit. Je hebt immers -eindelijk- vakantie en je kan je de komende weken lekker ontspannen. Weg die stress! En dan gebeurt het. Volkomen onverwacht word je geconfronteerd met een overlijden en dan ook nog in het buitenland. Paniek slaat toe, begrijpelijk. Wat moet je doen? Wie moet je bellen? Onderstaand leggen wij één en ander uit.

Overlijden in het buitenland met natuurlijke doodsoorzaak

Ook in het buitenland wordt bij een natuurlijk overlijden een verklaring van overlijden afgegeven door een arts. Wanneer het overlijden in een ziekenhuis plaatsvindt, dan zal de dienstdoende arts een verklaring van overlijden invullen. Vindt het overlijden buiten het ziekenhuis plaats, bijvoorbeeld in de hotelkamer, dan zal een arts gebeld moeten worden die, na onderzoek, een verklaring van overlijden invult. Nadat dit is gebeurd zal de overledene naar een mortuarium gebracht moeten worden waar hij of zij kan verblijven tot aan de repatriëring.

Overlijden in het buitenland met niet-natuurlijke doodsoorzaak

Hierbij moet je denken aan een overlijden ten gevolge van een ongeluk of misdrijf. De politie zal gewaarschuwd worden en beslissen of het lichaam in beslag wordt genomen voor (forensisch) onderzoek. Afhankelijk van de omstandigheden en van het land van overlijden kan het wel even duren voordat het lichaam vrijgegeven wordt voor repatriëring.
Wanneer dit scenario zich voordoet, neem dan contact op met de Nederlandse ambassade of het consulaat. Op de website van de rijksoverheid vindt u alle informatie over waar u de dichtstbijzijnde diplomatieke post kunt vinden in het land waar u verblijft.

 

Aangifte van overlijden en belangrijke (reis)documenten

Voor ALLE scenario’s geldt dat aangifte van overlijden gedaan moet worden bij de plaatselijke autoriteiten, meestal het gemeentehuis. Wanneer er sprake is van een natuurlijke doodsoorzaak dan kan dat met met de verklaring van overlijden. Is er sprake van een niet-natuurlijke doodsoorzaak, dan bemiddelt de Nederlandse ambassade of het consulaat hierbij evt. samen met de lokale uitvaartondernemer (zie onder reisverzekering).

De plaatselijke autoriteit MOET twee documenten afgeven:

  1. (internationale) akte van overlijden
  2. reisdocument: Laissez-passer

Deze documenten heb je nodig voor het vervoer (repatriëring) naar Nederland.
Aangekomen in Nederland heb je de akte van overlijden nodig om het overlijden aan te geven in de gemeente waar hij of zij staat ingeschreven.
De laissez-passer is nodig voor het regelen van de begrafenis of crematie. Dat laatste wordt meestal door de uitvaartbegeleider in Nederland geregeld.

Reisverzekering

Je begrijpt dat de kosten bij overlijden in het buitenland hoog op kunnen lopen. Op internet staat dat alle reisverzekeringen de kosten van een repatriëring dekken, maar wij nemen dit niet zomaar over.
Check vóór vertrek eerst of je een geldende reisverzekering hebt én of deze de kosten van repatriëring bij overlijden dekt.

Iedere reisverzekering is aangesloten bij een alarmcentrale. In geval van overlijden moet er altijd contact worden opgenomen met de alarmcentrale van de verzekeraar. De alarmcentrale zal je bijstaan in het regelen van de repatriëring en neemt hiervoor meestal contact op met een lokale uitvaartondernemer die de aangifte verzorgt en de hierboven beschreven benodigde documenten voor je regelt.

Heeft de overledene geen reisverzekering, dan is het mogelijk dat (een deel van) de kosten van een repatriëring vergoed worden vanuit de (aanvullende) zorgverzekering en/of een uitvaartverzekering van de overledene (= polishouder). Kijk dit na in de polisvoorwaarden van betreffende verzekering. Blijkt vóór vertrek dat je niet verzekerd bent, dan is er eigenlijk maar één advies: regel dit!

Wanneer komt Akkerhoeve uitvaartzorg in beeld?

Dat kan op ieder moment, dag en nacht: voor advies, een luisterend oor en voor overleg. Akkerhoeve uitvaartzorg heeft al meerdere keren een uitvaart verzorgd voor iemand die in het buitenland is overleden, zowel binnen als buiten de EU. Met genoemde scenario’s hebben wij inmiddels ervaring. Bel gerust, wij staan voor u klaar.

Wensen & Grenzen

Vraag geheel vrijblijvend het boekje 'Wensen&Grenzen' van Akkerhoeve uitvaarten aan met tips en advies rond het regelen van een uitvaart.

Wensenboekje Akkerhoeve Uitvaarten

Wensen & Grenzen aanvragen