038 44 77 600 (24/7 overlijden melden)

Kosten van een
uitvaart

Wat kost een begrafenis of een crematie

Wat kost een begrafenis of crematie

Wat een geld!

Inderdaad, een uitvaart kost geld. Met een kist, de verzorging, het drukwerk, het (rouw)vervoer, de crematie- of grafkosten en de uitvaartverzorger kost een uitvaart al snel enkele duizenden euro’s.

Veel mensen willen weten wat een begrafenis of crematie kost en hoe het nou precies werkt met een verzekering. Akkerhoeve uitvaarten berekent een vast tarief voor het verzorgen van een uitvaart (binnen onze regio). Wanneer bekend is wat de wensen zijn ontvangt u een heldere begroting waarin de geleverde materialen (bloemen, kist, drukwerk) en diensten van derden (chauffeur, dragers) zijn opgenomen. Op deze manier ontstaat een duidelijk beeld van wat de crematie of begrafenis gaat kosten en komt u niet voor verrassingen te staan.

Neem gerust contact met ons op om te overleggen, een beeld te krijgen van de kosten die bij een uitvaart komen kijken en of uw uitvaartverzekeringspolis de kosten van uw wensen rondom een crematie of begrafenis dekt. Wilt u weten of uw polis een vrije keus toelaat voor uw begeleider? Vraag ons naar de mogelijkheden. Akkerhoeve uitvaarten is onafhankelijk, sluit geen polissen af en kan u hierin adviseren.

Is de verzekering voor begrafenis of crematie eigenlijk wel toereikend?

Bij het afsluiten van uw verzekering heeft u aangegeven hoeveel kaarten u wenst, hoeveel mensen u verwacht, of u begraven of gecremeerd wilt worden en de daarbij behorende locaties, enzovoort enzovoort. Wanneer dat niet up-to-date is, kan het voorkomen dat de uitkering niet meer overeenstemt met de huidige wensen en dat er bijbetaald moet worden. Zeker wanneer u in de guldentijd – voor 2002 – uw verzekering heeft afgesloten!

Heeft u een uitvaartverzekering afgesloten en wilt u weten of deze nog toereikend is? Kijk dan eerst naar de wijze waarop u de uitvaart te zijner tijd wilt regelen. Het Wensen & Grenzen boekje van Akkerhoeve uitvaarten kan daarbij behulpzaam zijn.
Vervolgens kijkt u of de polis daarop aansluit en afhankelijk van uw financiële positie kunt u besluiten deze al dan niet aan te passen.
Wilt u hierbij hulp, dan kan dat. Akkerhoeve uitvaarten is onafhankelijk en kan u hierin adviseren. Akkerhoeve uitvaarten sluit géén verzekeringen af, maar kan wel voor u in kaart brengen of uw verzekering toereikend is voor de uitvaart en wat de verzekering inhoudt voor u of uw naasten, die na uw overlijden uw nabestaanden zijn.

Bel direct na overlijden

De grootste drie uitvaartverzekeraars hebben ook eigen uitvaartbegeleiders. Op deze polis staat in het algemeen in grote letters: “BEL DIRECT NA OVERLIJDEN ….” Dat hoeft dus niet! Als u een uitvaartverzekering heeft bent u niet verplicht de uitvaart te laten uitvoeren door een uitvaartverzorger van de verzekeringsmaatschappij waarbij u de polis heeft afgesloten. Dit is een misverstand. Wilt u een onafhankelijke en persoonlijke uitvaartbegeleiding? Neem dan gerust contact op met Akkerhoeve uitvaarten.

In het kort de drie meest voorkomende varianten van uitvaartpolissen:

  • Een kapitaalverzekering keert een bepaald bedrag uit welk u vrij kunt besteden aan de uitvaart. Deze verzekering keert uit nadat de schade (overlijden) is geleden en doet dat meestal na insturen van de (kopie) van de akte van overlijden. Een aantal verzekeraars ontvangt ook graag de nota van uw uitvaartbegeleider, maar bij de meeste polissen is dit niet verplicht.
  • Een naturaverzekering keert uit in producten en diensten (‘koffie, kist, kaart en cake’).
  • Dan is het ook nog mogelijk dat u een lidmaatschap heeft van een uitvaartvereniging waaraan u meestal een jaarlijkse contributie betaalt of heeft betaald. Laat u zich goed informeren over welke rechten u heeft opgebouwd tijdens uw lidmaatschap. Dat verschilt namelijk per vereniging. Bij de één ontvangt u een korting en bij de ander heeft u recht op een uitkering die lijkt op de uitkering van een naturaverzekering. De rechten die u heeft opgebouwd blijven meestal van kracht, ook wanneer u kiest voor een uitvaartbegeleider die niet is aangesloten bij de vereniging.

‘Je bent zo goed als je laatste uitvaart’

Beeldmerk logo Akkerhoeve uitvaarten

"Lieve Liesbeth en Saskia, dank voor de geweldige steun en zorg die jullie op de zwartste dagen van ons leven hebben gegeven! Het maakte de dagen lichter en leefbaarder door er samen stap voor stap door heen te gaan.

Met hartelijke groet,"

Marco Annot

Beeldmerk logo Akkerhoeve uitvaarten

"Saskia, Liesbeth en Marieke,
Mede dankzij jullie was de uitvaart van onze moeder prachtig, respectvol en intiem.
Bedankt door jullie professionele inzet, zonder oog te verliezen voor de emoties die er spelen. Woorden die te binnen schieten zijn: daadkracht, meedenken en empathie. Jullie aanwezigheid tijdens één van de moeilijkste dagen uit ons leven was als een warme deken. Geweldig!"

Margot

Beeldmerk logo Akkerhoeve uitvaarten

"Warm, betrokken maar ook professioneel en duidelijk. En dat heeft ervoor gezorgd dat wij met zoveel voldoening en tevredenheid terugkijken op ons afscheid van papa, hoe verdrietig ook. Daar kan ik je niet genoeg voor bedanken!

Lieve groet,"

Anouk

Wensen & Grenzen

Vraag geheel vrijblijvend het boekje 'Wensen&Grenzen' van Akkerhoeve uitvaarten aan met tips en advies rond het regelen van een uitvaart.

Wensenboekje Akkerhoeve Uitvaarten

Wensen & Grenzen aanvragen

Akkerhoeve uitvaarten

Akkerhoeve uitvaarten ster logo

Adres

Mosweg 1
8191JN Wapenveld

Bel bij een overlijden dag en nacht

038 4477600  

Volg ons

Samen dementie vriendelijk uitvaartzorg Akkerhoeve uitvaartzorg